Porta desplaçada i porta entre habitacions

Marc original, porta desplaçada i porta nova

Porta desplaçada

La cuina i el corredor

Porta entre habitacions i paviments