Tantes estances demanen gent!!!

Edifici construït entre el 1934 i el 1935 i conegut com Casa Sans, d’estil racionalista projectat per l’arquitecte Jaume Mestres i Fossas. És una de les primeres estructures metàl·liques construides per a un ús residencial a Barcelona. L’evolució d’aquests habitatges burgesos d’una certa dimensió els ha portat generalment a ser dividits per a ser posats en el mercat de lloguer. Aquesta tendència ha provocat que s’anés disminuint la seva dimensió i, més important, es perdés la seva configuració d’estances amb ventilació creuada, fet aquest que ha deteriorat el seu bon funcionament climàtic. En aquest cas, els nostres clients van decidir conservar tota l’estança com un únic habitatge. I vam actuar en conseqüència.
///\\\\//////\\\\\\\\//\\\\ fotografia: jep brengaret/ana cazorla